Atrás

INSTAL.LACIÓ

Els nostres técnics contactarán amb vosté per concertar sobre l’agenda les 3 visites necessàries per INICIAR i FINALITZAR la instal.lació:

1. Instal.lació:
Ens connectarem amb TeamViewer a l’equip que hagi de gestionar recursos humans (RRHH) per instal·lar el programa de configuració i confirmar l’accés al terminal.

2. Registre:

Els nostres tècnics introduirán les dades dels treballadors a partir de la informació que ens facilitin per telèfon o correu electrònic.

A continuació es registrarán 2 empremtes de cada un d’ells. Sempre que sigui possible de dues mans diferents.

“Menys de 2 minuts per treballador”


3.- Formació:
Uns dies després del registre de treballadors, quan l’hagin utilitzat, amb una sessió de teamviewer realitzarem la formació al responsable de RRHH de la descàrrega i gestió bàsica dels llistats.

I feina llesta !!